Om        HOMMELVIK

 

Hommelvik er  kommunesentret for Malvik Kommune.  Her ligger Rådhuset og Herredshuset, og i disse bygningene finnes kontorer for den sentrale kommuneadministrasjonen.

Hommelvik har vært å finne på kart helt fra 1500-tallet, og skrivemåten var da Ymblawig.  Stedet ligger der elva Homla møter Trondheimsfjorden. Trolig har det vært bosetting her fra uminnelige tider. Her finnes en smul havn, og  på de elveørene som elva Homla har lagt igjen, var det nok fin matjord. Trafikknutepunkt har det også vært i Hommelvika for folk som skulle til Mostadmarka og til Selbu. En periode var det sjøflyhavn i Hommelvik, og dette utgjør bakgrunn for en episode som gjorde at Hommelvik kom på nyhetskartet. Høsten 1948 skulle filosofen Bertrand Russel til Trondheim for å holde et foredrag, og da flyet han kom med fra Oslo skulle lande på Hommelvikbukta var det dårlig vær og stygg sjø. Sjøflyet som hette ”Bukken Bruse” traff sjøen for brått, og det  kantret og sank. Ialt 19 mennesker omkom i denne ulykken, men det var også 24 personer som kom fra denne ulykken med livet i behold. Blant disse var Bertrand Russel.

Den personen som  har hatt den viktigste rollen for å gjøre stedet Hommelvik kjent, - i alle fall i Norge, - er utvilsomt Johan Nygårdsvold. ”Gubben”, som han ble kalt,  vokste opp og hadde sitt arbeid i Hommelvik,  før han i 1924 ble valgt inn på Stortinget. I 1935 ble han utpekt til statsminister, og dannet Arbeiderpartiets 2.regjering. Denne regjeringen valgte da tyskerne invaderteNorge i aprildagene i 1940 å gå i landflyktighet og ”regjerte” et okkupert Norge fra London fram til den tyske kapitulasjon i mai 1945. Johan Nygårdsvold døde i 1952, og er begravet ved Hommelvik Kirke, - og heimen hans er idag et museum.

Fra midten av 1800-tallet vokste det fram en blomstrende industi i Hommelvik. Skipsbygging hadde man drevet med lenge, men nå ble det fart i mange slags virksomheter; - spinneri, teglverk, sagbruk, jernstøperi. Et stort aktivum for stedet ble jerbanen, som kom i 1870-åra. Denne banen forbant Hommelvik med Trondheim, men minst like viktig med Meråker og Sverige. Svensk tømmereksport ga arbeidsplasser for mange i Hommelvik helt fram til 2.verdenskrig.

Også de første 50 åra etter krigen var det mange industriarbeidsplasser i Hommelvik. Her han nevnes bedrifter som: Hommelvik Bruk, Trønderverftet, Impregneringsverket til NSB på Nygården, flere kassefabrikker og snekkerbedrifter, vaskemaskinfabrikken Wascator og Nobø Fabrikker, som produseret radiatorer og annet i Hommelvik.

Malvik Kommunale Realskole lå i Hommelvik. Det var her de fire guttene, som seinere skulle danne Bergulgruppen treftes en augustdag i 1965. Tre av dem var da 14 år gamle, mens den fjerde var 15 og nykonfirmert.

Kartutsnittet viser Hommelvik Sentrum

Funksjonen som samferdselsknutepunkt har nok Hommelvik mistet, sjøl om fylkesveien til Mostadmark og Selbustrand fortsatt knyter seg til E6 her. Det arbeides i 2009 med planer for å endre på dette. Man har lansert forslag om en ny veitrasé som går gjennom utmark mellom Bakken i Mostadmark og Sveberg. Da man bygde ny motorvei mellom Trondheim og lufthavna på Værnes i Stjørdal på 1990-tallet, valgte man å legge veien utenom og sør for sentrum i Hommelvik.  I 2009 startet arbeidet med å legge jernbanen i tunell mellom Hommelvik og Hell. 

 

TILBAKE