Vår Biologiske samling

 

FJÆRSAMLING

H=halefjær,  V=vingefjær,  K=kroppsfjær,  D=dunfjær

 

Fugleart

H

V

K

D

Undulat

1

1

1

 

Hvit tam høne  (Italiener)

1

1

 

 

Kalkunhøne

 

2

 

 

Kalkunhane

2

 

1

 

Tamdue  (Klippedue)

1

1

 

 

Låvesvale

1

1

 

 

Sidensvans

 

1

 

 

Stær

 

1

 

 

Gråtrost

1

1

 

1

Rødvingetrost

1

1

 

1

Svarttrost

1

1

 

1

Kjøttmeis

 

1

 

 

Bokfink

1

1

 

 

Bjørkefink

1

1

 

 

Storfugl, Tiur

1

1

 

 

Storfugl, Røy

1

2

2

 

Orrhane

1

2

 

 

Hubro  (Bergul)

 

 

1

 

Lirype

3

2

 

1

Fjellrype

2

2

 

 

Jerpe

 

1

 

1

Skjære

1

2

 

1

Kråke

1

1

 

 

Lavskrike  (Lavkjokse)

1

1

 

 

Ringdue

1

1

1

1

Svartbak

 

1

 

 

Gråhegre  (Heire)

1

1

 

1

Fiskemåse

1

1

 

1

Gråmåse

1

1

 

1

Makrellterne

1

1

1

 

Tjeld

 

1

1

 

Rødstilk

1

1

 

 

Svartand

1

1

 

 

Siland hunn

1

1

 

 

Siland stegg

1

1

 

 

Stokkand hunn

 

 

1

 

Stokkand stegg

2

3

1

 

Ærfugl stegg

 

1

 

 

Gjøk

 

 

 

1

Jaktfalk

1

2

 

 

Svart-hvit Fluesnapper

1

1

 

 

Nøtteskrike   (Koinnskrike)

1

2

1

 

 

 

 

 

EGGSAMLING

 

Store egg

Brun tam høne

Hvit tam høne

Kalkun

Tam and     (Pekingand)

Ærfugl

Fiskemåse

Gråmåse

Stokkand

Siland

Storspove

Tjeld

Smålom

 

Mellomstore egg

Tam Dverghøne

Gråtrost

Rødvingetrost

Måltrost

Duetrost

Skjære

Kråke

Stær

Gjøk

Ringdue

Vipe

Fjæreplytt

Rødstilk

Makrellterne

 

Små egg

Bokfink   2 varianter

Bjørkefink   2 varianter

Kjøttmeis

Lauvmeis

Granmeis

Svartmeis

Svart-hvit Fluesnapper

Tretåspett

Grå Fluesnapper

Låvesvale

Linerle

Jernspurv

Steinskvett

Trelerke

Lauvsanger

 

 

Diverse objekter

 

Stein som likner et Blåskjell

Forsteinet leire

Skall av strandkrabbe

Skall av pyntekrabbe

Skall av sjøpinnsvin   (Kråkebolle)

Lite sjøpinnsvin   (Kråkebolle)

Overkjeve av Lemen

Vinge av Tjeld

Vinge av Stokkandstegg

Fot av kråke

Fot av fjellrype

Fot av Bjørkefink

Kranium av Ærfugl

Underkjeve av Stokkandstegg

Fot av jaktfalk

Fot av gråtrost

Fot av Gråhegre

Fot av Tjeld

Fot av Fiskemåse

Fot av Gråmåse

Klo av Jaktfalk

Tann av Steinbit

Vinge av Gråmåse

Vinge av Gråhegre

 

TILBAKE