Malvik Kommune, 

Berulgruppens felles bygd

      

   MALVIK, aktuelle linker

Malvik Kommunes heimeside

Malvikbladet

Malvik Fjellstyre

Malvik kart på Gis-Line

Miljøstatus i Malvik

Malvik på Wikipedia

Malvik på yr.no

Folkeaksjonen Malviks Beste

Muruvik Vel

 

 

 

 

 

 

 

Bygda og kommunen Malvik har betydd mye for alle Bergulgruppens medlemmer.  For alle var dette kommunen man var født i, vokste opp i, og fikk den grunnleggende skolegangen i. 

Bergul Dag var i perioden 1979 til 1981 valgt som kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet i  Malvik Kommune, og kommunen var også hans arbeidsplass i 17 år. Han var ansatt  i Helse- og Sosialetaten fra 1989  til han døde i 2006.

Bergul Roger fikk, -  gjennom sin onkel Alf Åsbakk, som var formannskapssekretær i kommunen i mange år, - endel oppdrag der det gjaldt å illustrere ett eller annet som Malvik Kommune skulle publisere. Hans ry og talent som en humoristisk karikaturtegner førte også til mange oppdrag for Malvik Bygdeblad, som kom ut fra 196? til 198? Han var også  aktivt med under arbeidet med å designe Malviks kommunevåpen:

 Tiuren.                     Inspirasjonskilden? 

Et varig og verdig minnesmerke etter en Bergul. - La oss håpe at Tiuren overlever den diskusjonen som nå  (aug. 2009) har oppstått,  der noen vil skifte den ut med Stor Salamander.

Bergul Odd har  bodd i Malvik Kommune nesten hele livet, - avbrutt kun av tre år midt på 1970-tallet.  I flere perioder har han vært valgt som kommunestyremedlem for Arbeiderpartiet, og har i fire perioder vært medlem av Malvik Fjellstyre.  

MALVIK - SANGEN

 

 


Dag (1951-2006)    

 


Roger


Odd

Bergulgruppen 1981