Om        MOSTADMARK

Mostadmarka er ei grend sørøst i Malvik, - der kommunen grenser mot Stjørdal i Nord-Trøndelag i nord og mot Selbu i øst. Denne grenda har vært av stor betydning for alle medlemmene av Bergulgruppen. Bergul Roger  på den måten at familien hans bygde hytta Foldstuggu på Rognåsen ved Foldsjøen i 1965. Bergul Odd er halvt Mosting, da mor hans var født og vokste opp på gården Venn Østre, - i dagligtale:  Inervenna.  I 1998 bygde Bergul Odd, med god hjelp av de andre Bergulene, ei lita hytte som har fått navnet Elgbakken inne i Gjeldalstrøa i Inervenna. Her på Elgbakken har Bergulgruppen siden hatt mange treff, - både Årsmøter, julebord, og mange andre litt mindre høytidelige kveldstreff.

    

Her legger tre Berguler ut på orreleik i Mostadmarka våren 1972

For bergulene Xxxx og Dag betydde Mostadmarka et flott utfartsterreng, og ettersom de fire som seinere skulle danne Bergulgruppen ofte tok tilhold på Bergul Rogers hytte Foldstuggu når man skulle treffes for enten å fiske, kansje som utgangspunkt for fugelleik inne på åsene sør for Heimfjordan.  Hensikten kunne også være jakt om høsten, - eller det kunne bare være for å ta seg ei helg ute i Mostadmarkas natur.

  

Bergul Dag utafor Foldstuggu 1999         Bergul Xxxx og to Gjesteberguler på Foldstuggu

Naturfotografering var jo en av de store felles interessene som Bergulene delte, og i Mostadmarka fant man motiver ganske lett. Dyr, fugler eller rett og slett landskapsmotiver var å finne her i Mostadmark.

Bergul Xxxx har også røtter i Mostadmark, da den ene av hans tippoldemødre, - Beret Hansdatter var født på gården Vennberg i Vennagrenda i 1831. Med denne bakgrunn deltok Bergul Xxxx med familie under det store sleksstevnet for folk av Vennaslekt som ble arrangert i 1980.  I Vennaslekta finner man også tidligere statsminister Johan Nygårdsvold.

          

Glimt fra  Augusttreff 1982                                                                 Vandrepokalen

I en årrekke, - fra 1979 til 1984,  var Augusttreff på Foldstuggu  en begivenhet alle Bergulene såg fram til heile sommeren. Da treftes mann til hyggelig sosialt samvær sammen med ektefeller ei helg på august. Det ble arrangert diverse konkurranser og leiker. Det ble også satt opp en vandrepokal i tinn som premie for den årvisse natursti-konkurransen, og denne pokalen står nå heime hos Bergul Odd, med siste inskripsjon : "1984 ODD". Bergul Roger og hans daværende hustru Elin skal ha mange slags takk for det arbeidet de la ned i å få til disse trivelige helgene da man samlet Bergulene på Foldstuggu.  

Bergulene Roger og Odd hadde begge sin debut som småviltjegere i Mostadmark i årene 1965/66. For Bergul Odds vedkommende, skjedde dette i lag med søskembarnet Jan Stokdahl i  traktene nord for Vennagrenda, og for Bergul Rogers del  sammen med far Ludvik Aasback i traktene sør og vest for Foldsjøen. Andejakt på Foldsjøen var em viktig del av jakta de første årene. Denne jakta startet 25. august, - altså tre uker tidligere enn jakta på hønsefugler og hare, som den gangen startet den 15. september hvert år. Begge de to Malvikbergulene, Roar og Dag deltok også på jakt i disse traktene. Bergul Dag var aldri bevæpnet, men syntes allikevel at det var spennende å få være med på jakt. Han kunne dermed konsentrere seg om å være god fotograf, så vi har ham å takke for både flotte bilder og videoopptak fra jakt i Mostadmarka. Bergul Xxxx bevæpnet seg i 1974, etter at han var blitt gift med Bergulhustru Irene, som hadde fuglehund. Under en jakttur sammen med Bergul Odd i traktene sør for Foldsjøen i 1980, kom Bergul Xxxx over ei furu som hadde en masse rikuler, - innpå markene der. Denne ble noen år seinere felt og hentet fram av Bergulene Roger , Dag og Odd.  De to sistnevnte delte "byttet" mellom seg, for Bergul Roger var ikke interessert.  Bergul Dags andel ble til hjørnestolpe på verandaen i Basunveien på Vikhammer, og Bergul Odds del ble til både barkrakk i kjellerstua i Muruvika, og til "Totempåle" foran hytta Elgbakken i Vennagrenda.  

Totempåle på Elgbakken

Også Malvik Statsalmennings skogsarbeiderkoie Fjellstuggu, som ligger oppunder Jervfjellet på Mostadmarksida, er blitt hyppig benyttet av Bergulgruppens medlemmer.  Bergul Odd deltok aktivt under en retaureringssjau på denne hytta i årene 1992-1994. På november i 1999 var det Bergultreff på Fjellstuggu.

Bergulene Roger og Dag på Fjellstuggu 1999

For Bergul Odd ble etterhvert Mostadmarka også arena for storviltjakt. De tre innerste gårdene i Vennagrenda, - altså inklusive Inervenna, gikk sammen om å søke fellingskvote på elg i 1982, og siden den gang har Bergul Odd deltatt på elgjakt på dette valdet. 

Jaktlaget er blitt kalt Indre Venna Elgjaktlag, og har fram til og med sesongen 2008 felt  74 elger.

  

Bergul Odd felte en 4-spirs  elgokse på Svea i Mostadmark okt. 2007.

Det var også i Mostadmarka at Bergulgruppen hadde sitt siste møte med fullt oppmøte. På februar 2006 møttes alle fire til en hyggelig kveld på Elgbakken. Bergul Dag var da, - etter et relativt kortvarig (siden nov. 2005) sykeleie, - adskillig preget av kreftsykdom. Tonen var dog optimistisk denne kvelden. Bergulene ville ikke gi opp håpet om at han ville komme til hektene igjen. I løpet av kvelden ble det vist både lysbilder og video som var tatt opp under diverse arrangement Bergulgruppen hadde stått for i tidligere tider. Litt over en måned seinere, vant kreften, og Bergul Dag døde heime på Skatval. 

 

Bergulgruppens siste fulltallige samling på Elgbakken febr. 2006

 

 

TILBAKE