Om        MURUVIK

og de to Bergulene som kommer derfra.

Muruvik er ei grend helt nordøst i Malvik Kommune.  Dersom man kjører E6, vil man idag ikke se Muruvik, da veitunnelen kalt "Helltunnelen" fører veien forbi på strekningen mellom Hommelvik og Hell.  Men man kan kjøre den gamle veien, nå kalt Fylkesvei 950, og da ser man ned i Muruvika, samme hva for en retning man kjører.  Muruvik  blir nå regnet som ei grend tilhørende tettstedet og kommunesentret Hommelvik, i alle fall er det slik mhp postadresser. Det er 7550 Hommelvik som gjelder.  Nå (2009) bor det ca. 350 mennesker i Muruvik.

Her i denne grenda Muruvik ble Bergul Odd introdusert som nyfødt innbygger en vårdag i 1950, og Bergul Roger kom etter en høstdag i 1951.  Med mer enn 1 års forskjell i ankomsttidspunkt, kom de to ikke til å gå i samme klasse i folkeskolen, - som begge gjennomførte på Hommelvik Skole. Men felles egenskaper, - naturinteresse og samlertrang førte til at de to "fant tonen" omtrent i 10-11-årsalderen.  En annen sterk felles interesse, var fotografering. Det at Bergul Roger hadde en far som var fotograf, var nok en betydningsfull katalysator i denne sammenhengen.

Kartutsnitt for Muruvik              

 

Naturens hemmeligheter ble utforsket både rundt husveggene heime, i skogen, langs bekken og i fjæra. Dette lille univers ble gjenstand for utallige ekspedisjoner, og som oftest brakte de med seg heim ting som skulle inngå i ei samling, som hadde fått navnet:  "Vår Biologiske Samling" Dette ble ettrhvert ei ganske så mangeartet og også omfangsrik samling. Den var plassert i ei kjellerbu heime hos Bergul Odd. Et hyllesystem utgjorde skille mellom de forskjellige avdelinger, og de viktigste avdelingene var utvilsomt: 

1. Fuglefjær      2. Fugleegg.

 

Denne plakaten henger fortsatt på kjellerbudøra der "Vår biologiske samling" hadde sin plass i 1960-åra

Bergul Roger innehadde allerede fra ung alder en eminent evne til å tegne, og de fleste tegningene hans hadde en markert karikatur.  Dermed fikk alle merke-etikettene et kuntnerisk tilsnitt som aktiverte smilebåndet hos både voksne og barn.

I tillegg til de ovenfor nevnte kategorier, inneholdt samlingen et bredt spekter av ting man kan finne ute i naturen, og som kunne knyttes til biologien: Krabbeskall, knokler og fugleføtter, - så er i alle fall noen flere "avdelinger" nevnt.

Det objektet i samlinga som ble holdt for å være det mest skjeldne, var egg av Tretåspett, som de to Bergulene fant reiret til i ei hul furu oppe ved Hommelviktjønna.

           

                      

      Tretåspett sammen med Svartspett i   "Fuglene i Farger" 1962

 

"Vår Biologisk Samling"  ble demontert sånn omtrent 1970, og kjellerbua kunne igjen brukes til det den var tiltenkt. Mange av objektene er dog tatt vare på og ved klikk på linken nedenfor vises bilder av noen av disse.

BILDEALBUM   VÅR BIOLOGISKE SAMLING

Det ble utarbeidet ei liste over hva denne samlinga bestod av, og den kan du se ved klikk på linken nedenfor

INVENTUR  VÅR BIOLOGISKE SAMLING

 

 

Bergul Odd skrev en artikkel om grenda Muruviks historie til Historielaga i Malviks Årbok i 2003. Den gjengis i sin helhet på denne linken: 

  MURUVIKs  HISTORIE

 

Heimesida til   MURUVIK VEL

Heimesida til   FOLKEAKSJONEN MALVIKS BESTE  Nei til godsterminal i Malvik

TILBAKE