Bergul--- i betydning spilloppmaker

                           

Bergul   blir i Trøndelag, - i alle fall i Malvik,  brukt som et mildt humoristisk skjellsord, gjerne myntet på skøyeraktige unge gutter. Spilloppmaker er et bokmålsuttrykk som vi tror er ganske nært det vi mener med Bergul. Farskstaur er et annet trøndersk begrep som viser til samme type klientell.  En skikkelig Bergul, var gjerne en som notorisk fant på rampestreker og/eller var god til å fortelle skrøner.

Det er ikke mye å finne i litteraturen om denne betydningen av bergul. I "Trønderordbaka"  av Tor Erik Jenstad og Arnold Dalen, finner vi dog noe. Der går det fram at skjellsordbetydningen av bergul tillegges litt forskjellig innhold på forskjellige steder i Trøndelag. Malvik er ikke nevnt, så det nærmeste man finner er Selbu, og der har forfatterne fått informasjon om at man mener en bergul er  "ein som er egoistisk og grådig".  Dette stemmer ikke helt godt med den betydning vi har lagt i dette begrepet her i Malvik, - der er vi nok nærmere det boka anviser som betydning på Geitastanda;  der man mener at en bergul er  "ein som er storkjefta"

             

                                     Faksimile fra "Tønderordboka" 

Hvorvidt det i disse forskjellige skjellsordbetydningene, ligger bak en oppfatning av at ugla Hubro, som også blir kalt Bergul,  har en tilsvarende egenskap, er ikke godt å si noe sikkert om, men mange av de tolkningene som det vises til i "Trønderordboka" er utvilsom egenskaper som man kan tillegge denne store ugla.

Tiltaleform var gjerne slik:  ......din bergul !   

Omtaleform ble ofte: ... xxxx er/var en jævla bergul.

          

Bergul Roger                      Bergul Odd                             Bergul Dag

To Berguler, - bildet er tatt mens dem uler

 

Emil i Lønneberget ville nok på våre kanter ha fått karakteristikk som bergul

 

Petter A. Jøsås    ( 1923-1996 )

For alle oss som kjente ham, var Petter Jøsås en kar som bar karakteristikken  bergul.   (Av første klasse)

 

TILBAKE

    

 

<