Bergulgruppen           OBS! 

   Siden er under utvikling

  BERGUL (betydninger)
Hubro
Spilloppmaker

Bergulkalender 2012

ÅRBOK 1984

BERGULGRUPPENS BILDEALBUM

 

    MALVIK

Malvik vår Kommune  

Muruvik


Hommelvik


Mostadmark 

 

LINKER

 Indre Venna Elgjaktlag

 Mikkjel Fønhus        

 

 

 

 

Bergulgruppen er en ikkekomersiell gutteklubb opprettet i 1982, bestående av 4 medlemmer. Medlemstallet vil aldri kunne utvides, men under gitte omstendigheter, vil andre kunne inviteres til gruppens møter og andre sammenkomster som gjestemedlemmer.

Det startet i 1965.  Sist i august begynte fire gutter i 1. klasse på Malvik Kommunale Realskole i Hommelvik. To og to av dem hadde kjent hverandre helt siden trehjulsykkel-stadiet. To var oppvokst i den grenda som heter Malvik, det var Xxxx (vedkommende har bedt om å bli sletta fra bergul.no) og Dag. De to andre var vokst opp i den grenda som heter Muruvik, det var Roger og Odd Det viste seg at disse to to-manns-gruppene hadde mange 

                                Felles Interesser

Etter et utstrakt samkvem over en årrekke, ble vi i 1982 under en fjelltur i Tydalsfjella, enige om å danne ei forening med friluftsliv som formål. Foreninga fikk først navnet Fjellsinngruppen, men etter en brainstorming og påfølgende votering under årsmøtet i 1985, ble navnet endret til Bergulgruppen 

Siden 1982 har Bergulgruppen ,- riktignok med noe uregelmessig frekvens, og med variabel deltakelse, hatt mange møter, fellesturer, og andre arrangementer, der temaene i all hovedsak har dreid seg om:

Naturfotografering,         Dyre- og fugleliv,          Jakt og Fiske 

og ikke minst 

                                  SOSIALT SAMVÆR.

I mars 2006 mistet Bergulgruppen Dag. En hurtigutviklende kreftsykdom tok ham fra oss på en tragisk måte. Bergulgruppen har laget et video- minneprogram., "BERGUL DAG - slik vi minnes ham"  Like før jul 2009 skjeddepremieren. Du kan se programmet ved å klikke på linken nedenfor.

              VI MINNES DEG MED BÅDE SORG OG GLEDE DAG!

Vis video 

Webadministrator er Odd Bjørkli

Sist oppdatert  11.09.2014


Dag (1951-2006)    


Roger


Odd

X

Bergulgruppen 1981

 

Bergulgruppen 2006

Du er besøkende nummer
EBAY COUNTER